Medlemskab YPK:

Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale.

Indmeldelse i YPK sker via lægeforeningens hjemmeside på www.laeger.dk.

Nedenfor ses et link  til guide.

Guide til indmeldelse i YPK

Det er vigtigt at man i info-feltet husker at notere arbejdssted samt anciennitet.

Der gøres  opmærksom på følgende i forbindelse med medlemsskab:

  • Venligst opdater medlemsinformation på lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk i forbindelse med indmeldelse. De står for indkrævning af kontingent og trækker visse medlemsoplysninger fra deres register.
  • For nemheds skyld bør kontingentet meldes til betalingsservice. Ved adresseskift bedes man venligst oplyse sekretæren og lægeforeningen herom mhp at girokort fremsendes til korrekt adresse
  • Ved manglende betaling af kontingent fremsendes rykker fra lægeforeningen. Ved 3 ubetalte rykkere udmeldes man automatisk. Hvis man ønsker at meldes ind igen, kan dette først ske efter betaling af restancen.

Prisen er som ordinært medlem 400 kr. årligt

 

Medlemskab DSPR:

For at søge om optagelse i DSPR gøres følgende:

  1. Log på www.laeger.dk
  2. Gå ind på “Min side”
  3. Vælg “Dit Medlemskab”
  4. Vælg “Videnskabelige selskaber”
  5. Søg “DSF plast”
  6. Start indmeldelse

Man kan søge optagelse i DSPR, når man har haft et års ansættelse på en eller to plastikkirurgiske afdelinger. Kontingentet er pt. (nov 2018) 600 kr årligt (udover dette er der et kontingent til “Videnskabelige Selskaber”)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.