YPK

YPK varetager faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i plastikkirurgien.

Kurser & Arrangementer