Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser. Husk årsmøde d. 2-3 marts. Se mere under Kurser

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via laeger.dk. Som medlemmer optages yngre læger og medicinstuderende med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

YPK