Foreningen YPK

YPK, Yngre PlastikKirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding.

Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet. Vi ønsker at skabe et interessant fagligt miljø og et godt socialt netværk.

Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale.