Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

YPK’s Årsmøde 2017 – nu åben for tilmelding

| Kursus | No Comments

Hermed inviteres til YPK’s Årsmøde 2017. Årsmødet finder sted på Klarskovgaard i Korsør fra lørdag d. 4. marts til søndag d. 5. marts. Arrangementet er som sidste år med festmiddag og overnatning…

Kursus i rekonstruktiv ansigtskirurgi

| Ikke kategoriseret | No Comments

Kære Medlemmer Der er nu åbent for tilmelding til det eftertragtede kursus i rekonstruktiv ansigtskirurgi på kadaverhoveder. De mere under kursus.

DSPR’s eftermøde 2016 – Hindsgavl Slot

| Ikke kategoriseret | No Comments

Kære Medlemmer Husk at tilmelde Jer til DSPR’s efterårsmøde der som vanligt afholdes på Hindsgavl Slot. Mødet afholdes fra d. 30. september 2016 kl. 10:00 til 1. oktober 2016 kl….