Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

YPK’s uddannelsespris 2017

| Ikke kategoriseret | No Comments

Husk nu at indstille kandidater til uddannelsesprisen som i år uddeles i forbindelse med DSPR’s forårsmøde d. 9. Juni. Fristen for indstilling er d. 1. Juni. Prisen uddeles årligt af…

Fyraftenskursus i dermatoskopi del I og del II – vest

| Ikke kategoriseret | No Comments

YPK afholder fyraftenskursus i Dermatoskopi del I og II den 23. Maj og den 6. Juni i Århus. Reservér datoerne til dette populære kursus der giver et godt indblik i diagnostik…

Safeticket ! – nyt billetsystem

| Ikke kategoriseret | No Comments

Grundet en del bøvl med enkelbillet er vi nu skiftet til Safeticket. Log allerede ind nu via Safeticket for at tilmelde dig vores ultralydskursus. Meld endelig tilbage hvis der er problemer…