Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

Nu åben for tilmelding til kurset i plastikkirurgiske indgreb på kadaverhoveder

| Ikke kategoriseret | No Comments

Se mere under kurser. Tilmelding via Safeticket. Husk at kurset henvender sig til kursister der er påbegyndt en introuddannelse i plastikkirurgi!

Save The Date! 31. januar – ansigtslapper på kadaverhoveder

| Ikke kategoriseret | No Comments

Save The Date! 31. januar 2018 afholder vi igen det populære kursus i ansigtslapper på kadaverhoveder. Kurset er tiltænkt læger som er påbegyndt en introduktionsstilling i plastikkirurgi eller er længere…

Ny indmeldelsesprocedure!

| Ikke kategoriseret | No Comments

Ønsker man indmeldelse i YPK foregår dette som noget nyt via laeger.dk. Se mere under medlemsskab.