Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

YPK uddannelsespris 2016!

| Ikke kategoriseret | No Comments

I opfordres hermed til at indstille egnede kandidater til YPK’s uddannelsespris. Prisen uddeles årligt af YPK til en afdeling eller en person, som gennem det forløbne år har gjort en…

Basalt Plastikkirurgisk færdighedskursus – lokale lapper, teori og praktiske øvelser

| Ikke kategoriseret | No Comments

Skynd Jer at tilmeld Jer færdighedskurset i Juni. Få pladser. Se mere under kurser. Kurset henvender sig til læger med ansættelse på plastikkirurgiske afdelinger i starten af speciallægeuddannelse (præ-intro, intro…

Årsmøde i Dansk Mikrokirurgisk Selskab + Gratis Mikrokirurgisk Kursus !

| Ikke kategoriseret | No Comments

DMKS afholder årsmøde den 7-8. april 2016 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart. Teamet er i år: “Peripheral nerve and Nasal reconstruction”. Se program på link: DMKS 2016 Formanden for DMKS Ovl….