Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

Who is Worried About My Mother Composition and Why You Should Care

| uncategorized | No Comments

While maternity care coverage is necessary for most health plans, a few women might experience complications that aren’t covered, or else they may have excess coverage or copays. Among the…

All About Ib Biology Lab Reports

| uncategorized | No Comments

In the ACT evaluation, you will have the selection of whether to choose the producing test. When you have ready a demanding text of the whole content, then now you…

The Key to Successful Quality Research Papers

| uncategorized | No Comments

The dining table below describes the distinctive advanced level writer selection options which you’ve got. Because anyone can add to the facts included in every single page (wiki), it’s perhaps…