Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

The Debate Over Best College Essays

| uncategorized | No Comments

The Debate Over Best College Essays Applying to college works the exact manner. Because of this, it’s essential for college students to have adequate grasp of the way in which…

Top Writing an Essay Tips!

| uncategorized | No Comments

Top Writing an Essay Tips! The Definitive Strategy to Writing an Essay Any way every article is appropriately plagiarism-free and referenced so students simply locate the best mark. Academic writing…

Life After Do My Essay

| uncategorized | No Comments

Life After Do My Essay The Basic Principles of Do My Essay That You Will be Able to sameday essay Learn From Beginning Immediately Making use of Ultius to work…