Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

Ny indmeldelsesprocedure!

| Ikke kategoriseret | No Comments

Ønsker man indmeldelse i YPK foregår dette som noget nyt via laeger.dk. Se mere under medlemsskab.   

Plastikkirurgiske brystindgreb – åben for tilmelding

| Ikke kategoriseret | No Comments

Der er nu åbent for tilmelding til kurset i plastikkirurgiske brystindgreb. Se mere under kurser.  Tilmelding via Safeticket.

Plastikkirurgiske brystindgreb – Save the date…. 21. september 2017

| Ikke kategoriseret | No Comments

YPK har fornøjelsen af at kunne invitere til vores nye kursus plastikkirurgiske brystindgreb i samarbejde med Ovl. Rikke Bredgaard og Ovl. Janne Horn. Kurset sigter mod at bibringe kursisten basal…