Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

Mammakirurgisk Plastikkirurgi! Save the date…. 21. september 2017

| Ikke kategoriseret | No Comments

YPK har fornøjelsen af at kunne invitere til vores nye Mammakirurgiske kursus i samarbejde med Ovl. Rikke Bredgaard og Ovl. Janne Horn. Kurset sigter mod at bibringe kursisten basal forståelse…

Kursus i basal plastikkirurgi – tilmeld dig nu!!!

| Ikke kategoriseret | No Comments

Kære Medlemmer Så er der åben for tilmelding til vores yderst populære kursus i basal plastikkirurgi d. 30. Oktober på Herlev Hospital. Dette kursus er en god teoretisk introduktion til…

DSPR’s forårsmøde!

| Ikke kategoriseret | No Comments

Kære Medlemmer Husk nu at tilmelde Jer DSPR’s forårsmøde der i år afholdes d. 9. Juni på Panum. For tilmelding og endeligt program på dspr.dk