Foreningen YPK

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi, der blev officielt etableret ved en stiftende generalforsamling den 20. september 2008 i Kolding. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

Kurser

I fanebladet kurser findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Medlemskab

Indmeldelse i YPK sker via kontakt til sekretæren. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en plastikkirurgisk afdeling. Herudover optages juniormedlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale. Se mere under menupunktet medlemskab.

.

Seneste nyheder

The Birth of Can Write My Essay

| uncategorized | No Comments

A History of Can Write My Essay Refuted When you, try employing metaphors, to grow the consequence of whatever you say. Being aware of and after them are able to…

The Number One Question You Must Ask for How to Make Good Assignment

| uncategorized | No Comments

Coursework help may also help you in learning new expertise. Change wont occur if that you never make it shoot place. Skills is understood to be the expert skill or…