Kurser

Nedenfor findes information om Yngre Plastikkirurgers egne kurser samt links til andre relevante kurser.

Til Hoveduddannelseskursister:

I forbindelse med at du får en hoveduddannelse har vi samlet en guide og huskeliste over de ting du skal igennem i din hoveduddannelse.

Guide til HU v29.09.21

Kursus i rekonstruktiv ansigtskirurgi 2021

Deltagere: Læger der som minimum er påbegyndt introduktionsstilling i plastikkirurgi. Der er 10 pladser

Indhold: Kurset er en mulighed for praktisk undervisning og kirurgisk træning på kadaverhoveder. Det forudsættes, at kursisterne har sat sig grundigt ind i ansigtets anatomi og diverse lapplastikker til rekonstruktion af læbe, kind, øjenomgivelser, næse og skalp for at få fuldt udbytte af kurset. Man må påregne at arbejde 2 kursister ved hvert hoved.

Tid og sted: Fredag den 26. november 2021 kl. 09.00 – 15.30 på Panuminstituttet, Dissektionssalen, 20.01.48 og lokale 14.01.39

Man skal selv medbringe træsko/fodtøj og kittel!!

Der vil være instrumenter, suturer og handsker til rådighed.

Der er inkluderet forplejning dagen igennem.

Kursusansvarlig: Mia Demant

Tryk på link

YPK avanceret lapkursus

YPK har med støtte fra DSPR, fornøjelsen af at kunne invitere til et avanceret lapkursus den 24.-25. november 2021 på Panuminstituttet i København.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til hoveduddannelseslæger (1.reservelæger) og afdelingslæger.

Indhold og opbygning:

Kurset er planlagt med fokus på dissektion af større lapper. Hver session vil være opbygget omkring en case, der skal ses som et tilsyn, hvor man planlægger forskellige løsningsmuligheder af en på forhånd defineret defekt. Kursisterne beslutter efter gennemgang med underviseren, hvilken løsning der er bedst, og den valgte lap rejses. Kurset løber over 2 dage. Der er 20 pladser på kurset, og man arbejder 4 kursister pr kadaver. Der er planlagt med 1 underviser pr bord.
På kurset vil der bl.a. være mulighed for at rejse en ALT lap, Fibulalap, Gracilislap, Gastrocnemiuslap, Radialislap, Lateral armlap, LD lap, TAP lap, Pectoralis major lap og DIEP lap.
Der vil ikke være mulighed for at rejse lapper i hoved-hals regionen.

Undervisere:

Jens Ahm, Professor, Odense Universitetshospital

Tine Damsgaard, Professor, Rigshospitalet

Lisbeth Hölmich, Professor, Herlev Hospital

Jørn Bo, Overlæge, Odense Universitetshospital

Christian Bonde, Overlæge, Rigshospitalet

Lisa Toft Jensen, Overlæge, Rigshospitalet

Volker Schmidt, Overlæge, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Peter Stemann, Afdelingslæge, Rigshospitalet

Tina Tos, Overlæge, Herlev Hospital

Mette Wolthers, Overlæge, Rigshospitalet

Pris:

4.500,- (YPK medlem)

5.000,- (Ikke YPK medlem)

Forberedelse:

Vi ønsker så meget dissektionstid som muligt på kadaverne og der vil derfor kun være et kort teoretisk oplæg i starten af kurset. Det anbefales at kursisterne inden kurset har læst relevante kapitler i ”Raising of Microvascular Flaps” af Klaus-Dietrich Wolff og Frank Hölzle.

Forplejning:

Vi tilbyder forplejning under kurset inkl. frokost og kaffe/the. Dertil er kursusmiddagen onsdag aften inkluderet i prisen (med 1 drikkevare).

Praktisk:

Der vil være kitler, handsker, instrumenter og suturer til rådighed under kurset.

Medbring selv træsko eller lignende. Har man en pandelampe, må den meget gerne medbringes.

Under kurset vil der være mulighed for at afprøve lupbriller fra firmaet Merident.

Tilmelding:

Tryk på link

Foreløbigt program:

Dag 1 (onsdag d. 24 november)

Kl. 8.30 Velkomst + teoretisk oplæg

Kl. 9.00 – 10.30 Dissektionssal

Kl. 10.30 – 10.45 Kaffepause

Kl. 10.45 – 12.30 Dissektionssal

Kl. 12.30 – 13.15 Frokost

Kl. 13.15 – 15.00 Dissektionssal

Kl. 15.00 – 15.20 Kaffe

Kl. 15.20 -17.00 Dissektionssal

Kl. 18.30 Kursusmiddag

Dag 2 (torsdag d. 25 november)

Kl. 8.30 – 10.30 Dissektionssal

Kl. 10.30 – 10.45 Kaffepause

Kl. 10.45 – 12.30 Dissektionssal

Kl. 12.30 – 13.15 Frokost

Kl. 13.15 – 15.00 Dissektionssal

Kl. 15.00 – 15.15 Kaffepause

Kl. 15.15 – 16.30 Dissektionssal

Kl. 16.30 – 17.00 Evaluering og afslutning

Nationalt forskningsseminar 2021:

SAVE THE DATE! NATIONALT FORSKNINGSSEMINAR 2021Nationalt Forskningsseminar 2021 afholdes d. 10 september.
Afhængig af restriktionerne for fysisk fremmøde vil seminaret blive afholdt på Hotel Faaborg Fjord eller via Zoom.
Der vil komme yderligere information om tilmelding og indhold.

Med venlig hilsen
Organisationsgruppen

Elisabeth Lauritzen/Tine Engberg Damsgaard
Mail: slau0089@regionh.dk

YPK-kurser:

Kadaver træning:

Deltagere: Læger i hoveduddannelse i plastikkirurgi.

Indhold: Dagen giver mulighed for praktisk kirurgisk træning på kadaverhoveder, hvor man kan udføre forskellige lapplastikker.

Tid og sted: Fredag den 15. januar 2021 kl. 09.00 – 15.30 på Panuminstituttet, Dissektionssalen, 20.01.48

Pris: YPK medlem 200,- Ikke YPK medlem 300,-

Man skal selv medbringe instrumenter, suturer, handsker, træsko/fodtøj og kittel!!

Link: https://ypk.safeticket.dk/ansigtslap

Der er inkluderet kaffe, te og kage.

Kursusansvarlig: Linnea Langhans, linnealanghans@gmail.com, 26 82 72 18

Brystkursus

YPK har fornøjelsen af igen at kunne invitere til vores kursus i plastikkirurgiske brystindgreb i samarbejde med overlæge Camilla Bille. Kurset sigter mod at bibringe kursisten basal forståelse for plastikkirurgi på brystet herunder reduktion, mastopeksi og augmentation. Der vil blive undervist i, hvordan man vurderer patienten forud for kirurgi, valg af evt. implantater, placering af implantater, valg af kirurgisk teknik, optegning etc. I år vil der igen blive anvendt en croquismodel til at demonstrere optegningen til bl.a. brystreduktion.
 
 
Foreløbigt program:

11:00 – velkomst ved Ahmad & Wahida

11.10 – Camilla Bille – Brystets anatomi, præoperative overvejelser 

11.30 – Brystreduktion & mastopeksi (croquis model er til sted fra 11.30 – 13.30)

12.30 – Optegning på Croquis model 

13.15 – Frokost – Sandwich 

14.00 – Brystaugmentation 

15.00 – 15.30 – Valg af implantat 

15.30 – Papil rekonstruktion 

16.00 – Opsamling & evaluering

Sted:

Syddansk Universitet

J. B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense

Kursusansvarlige:

Wahida Chakari & Ahmad Makki (kursus@ypk.dk)

Yngre læger i hoveduddannelse eller påbegyndt/afsluttet introduktionsstilling vil have fortrinsret.

Kursus i basal Mikrokirurgi 2019:

Deltagere: Læger der som minimum er ansat i en uklassificeret stilling på plastikkirurgisk afdeling (gerne introduktionsstilling).

Indhold: Kurset er en mulighed for teoretisk og praktisk undervisning og kirurgisk træning i basal mikrokirurgi. Der vil være et teoretisk oplæg efterfulgt af et par timers praktisk træning under mikroskop, hvor hver kursist har sit eget mikroskop med mulighed for at lave ”end-to-end” og ”end-to-side” anastomose på kar på en kyllingemodel.

Tid og sted: Lørdag den 16. november 2019 kl. 13.00 – 17.30 i ”grisekælderen” på Institut for Klinisk Medicin som er beliggende ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, indgang G, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Aarhus N, 8200.

Kurset sluttes af med en middag som vi tiltænker kl. 18.15. Middagen er frivillig og derfor er denne ikke inkluderet i kursusprisen. Vi håber på at folk har lyst til at slutte dagen af med god mad og vin (og højst sandsynligt et par drinks) i hjertet af Århus. Af hensyn til bordbestilling skal man skrive til os eller i kommentarfeltet, når man køber billet, om man ønsker at deltage i middagen.

Vejvisning til ”grisekælderen”:

1.     Adgang via hovedindgangen (indgang G)
2.     Drej til højre ad hovedkorridoren og gå igennem dobbeltdørene.
3.     Tag trapperne til kælderen ved første sidevej til venstre (ved skilt G214)
Døren til kælderen er typisk låst, men der vil komme en YPK´er og låse op.
4.     I kælderen drej da til venstre, kryds hovedkorridoren og gå mod de dobbelte glasdøre.
5.     Konferencelokalet ligger lige bag glasdørene på venstre side.

6.     Vi vil også forsøge at sætte skiltning op som man kan følge.

Undervisere:

Afdelingslæge Emir Hasanbegovic, plastikkirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital.

Afdelingslæge Rasmus Kristensen, plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Pris: YPK medlem 1.200,- Ikke YPK medlem 1.500,-

Tilmelding: https://ypk.safeticket.dk/events/57014-Kursus_i_basal_Mikrokirurgi_2019/

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 13. November 2019 kl. 23.59.

Man skal selv medbringe træsko/fodtøj og kittel!!

Der vil være instrumenter samt handsker til rådighed.

Der er inkluderet snacks, kaffe og kage dagen igennem.

Kursusansvarlig:

Ahmad Makki, A.makki88@gmail.com, 60 69 24 11

Wahida Chakari, Wahida.c@hotmail.com, 25 73 53 53

Der er 15 ledige pladser og det er først til mølle princip.

Minimumsantal er 10 kursister. Kurset kan blive aflyst, hvis minimumsantal ikke nås.

YPK dermatoskopikursus:

Målgruppe

Læger indenfor plastikkirurgi, dermatologi, almen praksis samt andre med interesse for dermatoskopi.

Tidspunkt

Mandag d. 01. juli og mandag d. 08. juli 2018 17.30 – 21.00

Sted

Plastikkirurgisk Afdeling Z, Indgang 20, 2.sal, konferencelokalet,

Odense Universitetshospital

1B. Winsløwsvej 4,

5000 Odense C                          

Underviser

Henrik Frank Lorentzen, dr.med, overlæge, Dermato-venerologisk afdeling, AUH.

Kursusleder

Ahmad Makki, reservelæge

Pris

YPK medlemmer: 500,-             Ikke- medlemmer: 650,-

Maksimumantal er 22 kursister.
Tilmelding via www.safeticket.dk senest 26. juni 2019 kl. 23.59. Tilmelding er bindende og gælder begge dage.

Minimumsantal er 11 kursister. Kurset kan blive aflyst, hvis minimumsantal ikke nås. Prisen inkluderer kaffe/the og sandwich med drikkevarer.

Ved spørgsmål kontakt kursus@ypk.dk

YPK årsmøde:

Kære Medlemmer

Hermed inviteres til YPK’s Årsmøde 2019

Årsmødet finder sted på Comwell Klarskovgaard i Korsør fra lørdag d. 2. marts til søndag d. 3. marts. Som vanligt er årsmødet udover to dage med spændende fagligt indhold også med festmiddag og overnatning, med rig mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af regionerne.

Temaet i år pædiatrisk plastikkirurgi og vi har fundet en lang række yderst kompetente undervisere indenfor dette spændende emne.

Lørdag bliver der undervist om læbe- og ganespalter, både grundlæggende og avancerede cases samt behandlingen af disse. Efterfølgende er der foredrag om vaskulære anomalier og sjældne pædiatriske cases samt behandlingen af disse. Sidst men ikke mindst fortællinger fra Operation Smile, en international velgørenhedsorganisation der opererer i 3. verdens lande.

Søndag er der oplæg om øremisdannelser, tolkning af disse og deres behandling. Efterfølgende oplæg fra vores to legatmodtagere af YPK’s rejselegat om deres oplevelser. Under arrangementet skal der ligeledes afholdes generelforsamling hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen.

Hele arrangementet strækker sig fra lørdag kl 10.30 til søndag kl 13.00. Alle er velkomne

fra stud.med’er til afdelingslæger.

Årets stærke undervisere

* Linda Jakobsen, Overlæge Rigshospitalet
* Slaven Boljanovic, Overlæge Rigshospitalet
* Grethe Schmidt, Overlæge Rigshospitalet
* Mikael Andersen, Overlæge Operation Smile
* Peter Stemann, Afdelingslæge Rigshospitalet
* Rami Ibrahim, legatmodtager YPK’s rejselegat
* Wahida Chakari, legatmodtager YPK’s rejselegat

Forplejning

Lørdag den 2. marts

Frokostbuffet med sandwich og drikkevarer

Buffet med kaffe/the med hjemmebagt kage, most og frugt

Isvand hele dagen

Konferencemiddag, 3 retter.

Efter middagen serveres kaffe/the. Baren er endvidere åben med mulighed for køb af øl og drinks. I år er der DJ til at spille festen op.

Vi glæder os til at holde YPKs årsmøde med jer.

Køb billetter via:

https://ypk.safeticket.dk/even…/49357-YPKs_aarsmoede_/ticket

Kærlige hilsner

YPKs Bestyrelse

YPK kursus i rekonstruktiv ansigtskirurgi:

Det er os en fornøjelse at invitere læger i plastikkirurgisk hoveduddannelse til kursus i rekonstruktiv ansigtskirurgi 2019.

Indhold: Kurset er en mulighed for praktisk undervisning og kirurgisk træning på kadaverhoveder. Det forudsættes, at kursisterne har sat sig grundigt ind i ansigtets anatomi og diverse lapplastikker til rekonstruktion af læbe, kind, øjenomgivelser, næse og skalp for at få fuldt udbytte af kurset. Man må påregne at arbejde 2 kursister ved hvert hoved.

Deltagere: Læger i hoveduddannelse i plastikkirurgi.

Tid og sted: Fredag den 25. januar 2018 kl. 09.00 – 16.30 på Panuminstituttet, Dissektionssalen, 20.01.48 og lokale 14.01.35.

Undervisere: Underviserne på kurset er bl.a. overlæge Jennifer Drejø, overlæge Line Breiting, overlæge Tina Tos, overlæge Jørgen Hesselfeldt og overlæge Grethe Schmidt.

Pris: YPK medlem 1.500,- Ikke YPK medlem 1.700,-

Tilmelding: https://ypk.safeticket.dk/events/46735-Plastikkirurgiske_indgreb_paa_kadaverhoveder/

Man skal selv medbringe træsko/fodtøj og kittel!!

Der vil være instrumenter samt handsker til rådighed.

Der er inkluderet forplejning dagen igennem.

Kursusansvarlig: Linnea Langhans, linnealanghans@gmail.com, 26 82 72 18

Minimumsantal er 10 kursister. Kurset kan blive aflyst, hvis minimumsantal ikke nås.

YPK kursus i plastikkirurgiske brystindgreb

Deltagere: Yngre læger i hoveduddannelse eller påbegyndt/afsluttet introduktionsstilling.

Tidspunkt: Lørdag den 24/11 2018 fra kl.11 (varighed ca. 3 ½ time)

Sted: Rigshospitalet Konferencelokalet, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling Afsnit 2102, opgang 2, 10. sal Inge Lehmanns Vej 7 2100 København Ø

Undervisere: Overlæge Janne Horn, Herlev Hospital og Overlæge Rikke Bredgaard, Rigshospitalet

Indhold:

YPK har fornøjelsen af igen at kunne invitere til vores kursus i plastikkirurgiske brystindgreb i samarbejde med overlæge Rikke Bredgaard og overlæge Janne Horn. Kurset sigter mod at bibringe kursisten basal forståelse for plastikkirurgi på brystet herunder reduktion, mastopeksi og augmentation. Der vil blive undervist i, hvordan man vurderer patienten forud for kirurgi, valg af evt. implantater, placering af implantater, valg af kirurgisk teknik, optegning etc. I år vil der blive anvendt en croquismodel til at demonstrere optegningen til bl.a. brystreduktion.

Kursusansvarlige

Christian Lang og Linnea Langhans (kursus@ypk.dk)

Pris

YPK-medlemmer: 450,-

Ikke- medlemmer: 650,-

Tilmelding via safeticket senest d. 1 november 2018. Tilmelding er bindende.

Link

Minimumsantal er 10 kursister. Kurset kan blive aflyst, hvis minimumsantal ikke nås. Prisen inkluderer frokost, kaffe/the og kage.

Lokale lapper & transplantations weekendkursus

Et YPK & Surgical Art (Liverpool) samarbejde:

YPK inviterer i samarbejde med Surgical Art og Prof. Vaiude til en weekend med lapplastikker og tranplantationsteknikker.

Surgical Art mener at lokale laprekonstruktioner er nogle af de mest elegante og udfordrende operationer der udføres.  Ikke desto mindre, kan dette være en skræmmende operation for yngre kirurger.
Dette internationale to-dages weekendkursus gør brug af Surgical Art´s innovative Ansigtsmasker © med grundig gennemgang af anatomiske subunits og deres rekonstruktionsmuligheder. Ansigtsmaskerne samt biologisk væv fungerer til demonstration af lapper og herefter praktiske øvelser under supervision.
Deltagerne vil blive introduceret til patientvurdering, designstrategier og udførelse af lokale flapper og transplantater.

Program:

Introduktion til lokale lapper, z-plastikker & hud transplantationer

Omfattende praktisk træning i principperne om lap design og udførelse (advancement, transposition, rotation osv.) samt gennemgang af transplantater (fuldhud & delhud).

Beslutningstagning ved valg af rekonstruktion

Unikt præfabrikerede syntetiske ansigter og z-plastik simulations device © sammen med biologiske lapdisseksionsmodeller.

Alle ansigtets anatomiske subunits udforskes ved hjælp af Surgical-Art Ansigt ©

Live video-demonstration af kirurgiske teknikker efterfulgt af velunderbyggede praktiske sessioner.

Pris:

YPK-medlem        2500 kr. ( Under halv pris af kurset i Liverpool)

Kurset finder sted på Panum Instutetet, Nørre alle 41, 2200 København N, lørdag d. 17. november 2018, fra kl. 09.00 til kl. 16.00 og søndag d. 18. november 2018, fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Link: ypk.safeticket.dk

Besøg www.surgical-art.com for yderligere feedback & billeder af tidligere kurser.

Ultralydskursus

YPK inviterer i samarbejde med BK Ultrasound til ultralydskursus.

Kurset finder sted på Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, lørdag d. 15. september 2018, fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Vi mødes i konferencerummet i Penthouse på 2. sal, hovedbygningen.

Kurset vil indeholde en generel introduktion af ultralydsscanneren ved BK ultrasounds, en gennemgang af anvendelsesmulighederne i det plastikkirurgiske speciale og senere på dagen vil der blive en ”Hands-on-session” ved 4 ultralydsscannere, hvor vi scanner på hinanden i mindre grupper. Det vil være hensigtsmæssigt at medbringe shorts.

Der er 16 pladser og tilmelding bliver efter først til mølleprincippet.

Målgruppe: kurset kræver som minimum ansættelse i introduktionsstilling i plastikkirurgi. Er man i præintrostilling kan man blive skrevet op på venteliste ved at kontakte lenenyhoj@gmail.com.

Tilmelding og betaling via Enkeltbillet.

Pris:

YPK-medlem        500 kr.

Ikke medlem        1000 kr.

Tilmeldingsfrist d. 20. august 2018

Minimumsantal er 10 kursister. Kurset kan blive aflyst, hvis minimumsantal ikke nås.

Der er i prisen inkluderet forplejning under kurset.

I vil modtage mail ca. en uge inden kurset mht. alt det praktiske.

Underviserer: Karin N. Jansen fra BK Ultrasound, Overlæge Jørn Bo Thomsen og Vivi Bakholt, Plastikkirurgisk afdeling Z, OUH

Bestil din billet via: ypk.safeticket.dk