Valg til bestyrelsen

På følgende side vil det være muligt at se forskellige personer der opstiller til bestyrelsen. Der er 3 bestyrelsesposter på valg, hvoraf 2 bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller og Magnus Baslev genopstiller. Optælling af stemmer foregår til generalforsamlingen i YPK d.13.3.2021

Magnus Baslev, nuværende bestyrelsesmedlem:

“Jeg hedder Magnus Balslev Avnstorp og er aktuelt i HU på Plastikkirurgisk afd Z, OUH. Jeg genopstiller til bestyrelsen og ønsker at fortsætte som kasserer. Vi har klaret os godt igennem coronakrisen vha rettidig omhu, og jeg ønsker at bevare den stabile økonomiske linje i YPK, som giver overskud til gode kurser, arrangementer og årsmøde. Jeg vil fortsætte med at arrangere relevante kurser, understøtte godt kollegaskab i YPK, samt udbrede viden om vores speciale for at tiltrække gode folk.Mange tak. Dbh Magnus Balslev Avnstorp”

Mia Demant:

“Hej alle sammen! Jeg har været aktivt medlem af YPK siden 2016, TR-suppleant, bestyrelsesmedlem i min andelsforening og altid gjort mit for at styrke det sociale sammenhold, hvor jeg er. Jeg vil som bestyrelsesmedlem arbejde for at vi får endnu flere kurser og arrangementer til YPKs medlemmer, når verden igen tillader det”

Thomas Sørensen:

“Jeg er 29 år gammel og blev læge fra Aarhus Universitet vinteren 2019. Jeg har været YPK medlem siden da. Aktuelt er jeg ansat i en introduktionsstilling på plastikkirurgisk afdeling i Aalborg frem til september 2021. Jeg ser YPK som vores vigtigste værktøj til få indflydelse på vores egen uddannelse både i og udenfor klinikken. Netop derfor synes jeg det er vigtigt at vi er repræsenteret på tværs af geografi og anciennitet.”

Mike Lorenzen:

“Mike, 29 år, 1. års HU.

Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen vil jeg værne om flere kurser af blandet karakterer så vi kan udvikle os. Vi har desværre meget få kurser – særligt præ-HU. Der er meget “gratis” læring, som kan hentes og vindes ved kurser. Jeg vil stå for, at der skal være endnu større udbud af kurser med afsæt i, hvad foreningens medlemmer ønsker. Dette kunne for eksempel løses ved at nedsætte en kursusgruppe involverende 1-2 medlemmer fra bestyrelsen samt nogle menige medlemmer til at nedsætte et udvalg. Dette vil styrke både udbuddet, kræfterne til at lægge i kursus ud- og afvikling samt muligheden for yderligere erfaring med organisatorisk arbejde.

Jeg håber I vil stemme på mig til en plads i bestyrelsen!”

Hasan Gökcer Tekin:

“Mike, 29 år, 1. års HU.

Hej! Jeg hedder Hasan Tekin og har lidt over 2 års erfaring indenfor plastikkirurgi. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg have fokus på flere “hands-on” praktiske kurser til medlemmerne. Derudover vil jeg gerne oprette et samarbejde med andre yngre-læge foreninger ift. at arrangere nogle større faglige og sociale arrangementer. Tusinde tak for jeres tid.

Med venlig hilsen, Hasan