YPK´s Rejselegat

Hvad gives der støtte til:

Der gives tilskud til udgifter i forbindelse med afholdt fellowships i udlandet, der ellers ville være egen betaling. Opholdet skal være af minimum 4 ugers varighed og skal være målrettet plastikkirurgi. Der ydes ikke støtte til kongresdeltagelse.

 

Beløbsramme:

Maksimalt 10.000 kr. årligt og maksimalt 5.000 per ansøger.

Hvem kan søge:

Ansøgeren skal være medlem af YPK. Der søges bagudrettet og opholdet skal således være afholdt, når ansøgningen sendes.

 

Krav til ansøger:

Ansøger forpligter sig til at meddele YPK’s medlemmer om sit ophold ved en beretning på førstkommende årsmøde efter rejsens afholdelse. Er det ikke muligt, skal ansøger som minimum levere en skriftlig beretning til YPK’s hjemmeside.

 

Ansøgningen skal indeholde:

1) Beskrivelse af formålet med opholdet og udbyttet af opholdet.

2) Budget for rejsen (udgifter til transport, kost, logi, forsikringer, vaccinationer osv.).

3) Dokumentation for opholdet ved den udenlandske institution.

4) CV for ansøger.

 

Bedømmelse og udvælgelse:

Udvælgelsen foretages af YPK’s bestyrelse. Ansøgere bliver vurderet på kvalifikationer, udbytte af opholdet og kompetenceniveau.

Rejselegatet uddeles en gang årligt ved YPK’s årsmøde. Ansøger vil få besked inden, således at beretning kan forberedes.

Bestyrelsen kan undlade at uddele legatet. Legatet kan deles mellem flere ansøgere.

 

Ansøgningsfrist:

Søges efter rejse er afholdt. Ansøgninger kan sendes fra 1. januar til 1. november. Behandlingen af ansøgningerne sker ved årets sidste bestyrelsesmøde, som ligger ultimo november / primo december. Ansøgninger skal sendes til ypk@bestyrelse.dk som en samlet pdf-fil.